Odvodnění táborové louky

First Day of KIdSchool Kindergarten: 8 Survival Skills

V minulosti se náš stanový tábor v Rajnochovicích potýkal s nepříjemným zamokřením táborové louky.
Toto bylo způsobeno trvale vysokou hladinou přítokové vody z výše položených lesů...
Nezbývalo nic jiného, než odvodnit pozemek drenáží z drenážních trubek a následné odvádění vod na nejnižší místo do jímek, případně vodních toků v oblasti.

Po neskutečných 25. letech došlo k dlouho plánovanému ODVODNĚNÍ táborové louky.

Práce byly provedeny v rozmezí  8. až 11. května tohoto roku. Na revitalizaci bylo požito asi 100 tun štěrku a 250 metrů drenážních trubek.

Rozsah prací je patrný z fotografií.

Výsledek: AKCE ZDAŘENA !!!

Velké díky patří dobrovolným subjektům, které se na akci podstatnou měrou podílely:

  • Štěpán Habčák - výborně odvedená 3 a půl denní práce s bagrem
  • firma Lakonado (Ladislav Koutný) Dřevohostice za odvoz štěrků

a samozřejmě velké díky sponzorům akce:

  • EÚ Přerov - JUDr. Vrána
  • Obec Dřevohostice
  • Habčák Štěpán-výkopové práce