Odvodnění táborové louky

First Day of KIdSchool Kindergarten: 8 Survival Skills

Po neskutečných 25. letech došlo k dlouho plánovanému ODVODNĚNÍ táborové louky.

Práce byly provedeny v rozmezí  8. až 11. května tohoto roku. Na revitalizaci bylo požito asi 100 tun štěrku a 250 metrů drenážních trubek.

Rozsah prací je patrný z fotografií.

Výsledek: AKCE ZDAŘENA !!!

Velké díky patří dobrovolným subjektům, které se na akci podstatnou měrou podílely:

  • Štěpán Habčák - výborně odvedená 3 a půl denní práce s bagrem
  • firma Lakonado (Ladislav Koutný) Dřevohostice za odvoz štěrků

a samozřejmě velké díky sponzorům akce:

  • EÚ Přerov - JUDr. Vrána
  • Obec Dřevohostice
  • Habčák Štěpán-výkopové práce
Rajnochovice - Sochová
Letní tábor

Rajnochovice - Sochová

Ještě včera se třepetaly v podvědomí všech jako ta nejfantastičtější představa. A byly strašně daleko. Teď však jsou tady. Od okamžiku, kdy byla do indexu zapsána známka z poslední zkoušky. Od chvíle, kdy maturitní komise přednesla poslední středoškolské hodnocení. Od minuty, kdy zmizelo vysvědčení v šuplíku anebo bylo vystaveno za naleštěným sklem knihovny. PRÁZDNINY! Jak báječně to slovo zní. Konečně jsou tady a hurá na ně!