Zajímavosti z tábora

Sochovácký slovníček

Sochovácký slovníček

Chélnót - napít se, nalít

Odchélnót - otevřít

Zachélnót - zavřít

Pochlastávat - popíjet

Fanuša - intimní část ženského těla

Fanóš - intimní část mužského těla

Mumlóšek - malá intimní část mužského těla

Střamlat - oblékat se

Bazmek - něco

Dzindzik - ovládací knoflík

Libjatečka - matka zakladatelka

Rozejděte se! - rozchod

G bod - slabina (při odbíjené)

Řiťbergr - otočka ve vzduchu se zvukovým znamením

Related Posts